electronics.aau.dk

Update på semesterprojekt

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

Juletid er tit forbundet med familiehygge og afslapning. Før dette for alvor træder i kraft her på stedet, skal vi lige forbi semesterprojektets afleveringsfrist. I år er deadline onsdag d. 16/12, hvorefter vi skal præsentere semesterprojektet for de andre 7. semester studerende d. 18/12. Først herefter er der juleferie, efterfulgt af eksamensforberedelserne.

Da der nu kun er omtrent to uger til aflevering, skal projektet efterhånden afrundes og de skrevne afsnit skal revideres. Under udarbejdelsen af den skriftlige del af et semesterprojekt, er der typisk mange ting, man ønsker at beskrive. Udfordringen er at holde en tydelig rød tråd gennem de forskellige afsnit, og undlade at være alt for indforstået i sine formuleringer. Da man i starten af projektperioden ikke helt kan se resultatet for sig, er afsnittene fra den tid ofte nogle, der skal finpudses. Faktisk er det præcis hvad vi laver i øjeblikket 🙂

Jeg vil gerne lige knytte en kommentar til selve semesterprojektet vi har lavet (se video i toppen af opslaget), som i grove træk kan beskrives således:

1. Afstandsbedømmelse er noget, der benyttes inden for rigtig mange områder. Typisk er afstandsbedømmelse lavet med en laser eller en form for ultrasonisk ekko (flagermus laver afstandsbedømmelse med sidstnævnte). Hvis man kender udbredelseshastigheden i det pågældende medium (fx lydens hastighed på ca. 340 m/s gennem luften) er det muligt at bestemme en afstand ud fra den tid, det tager fra en lyd er sendt til en genlyd kommer tilbage.

2. Pricippet kan også bruges med radiobølger, hvor man ønsker afstanden mellem en given sender og en given modtager. Radiobølger bevæger sig gennem luften med lysets hastighed, så ud fra tiden mellem et signal er sendt, til det er modtaget, kan man bestemme afstanden.

3. Vores projekt handler om, hvordan man ved, hvilket signal man leder efter. Typisk er signalet man modtager ikke identisk med det, der er sendt. Med andre ord ved man ikke præcis hvad man leder efter, og heller ikke præcis hvor man skal kigge.

4. Vi har derfor udviklet en algoritme, der finder det bedste signal at lede efter, hvis man har et sæt målinger fra sin enhed – i vores tilfælde en vindmølle. Inden for nogle områder er det måske endda fordelagtigt at have flere forskellige signalformer at vælge mellem, så dette er også indbygget i algoritmen 🙂

5. Når det/de bedste signal(er) er fundet, laver vi selvfølgelig afstandsbedømmelsen som en form for accepttest.

TDE

Den røde prik indikerer, hvor vi estimerer forsinkelsen til at være.

Nu er det efterhånden et langt opslag, så det må være tid til at runde af 🙂

Hav en super aften!