Så er vi så småt begyndt igen efter et par eksamener, og, for mit vedkommende, næsten 14 dages ferie.
Her på universitetet er der et lille rum program, AAUSATLAB, hvor vi studerende har mulighed for at arbejde med nogle små satellitter man kalder CubeSats. En CubeSat er sat sammen af en eller flere “enheder” på 10x10x10 cm. med en vægt på ca. ét kilo. De har til dags dato sendt tre satellitter op, alle tre 1-enheds satellitter. Fireren, AAUSAT4, forventes at sendes op i løbet at dette halvår.

Det tager relativt lang tid at lave sådan en satellit, så allerede nu, inden fireren er kommet op, er AAUSAT5 så småt startet.

Som semester projekt skal gruppen og jeg være med at lave AAUSAT5. Det er stadig meget tidligt i forløbet, men lige nu, regner vi med at AAUSAT5 skal have et kamera med op, og forsatte med, som AAUSAT3/4, at overvåge de danske farevande.

Ud fra erfaringer fra specielt AAUSAT3, har det vist sig at det lognings system de bruger lige nu, har nogle udfordringer, så planen er, lige nu, at vi skal lave nye lognings faciliteter til 5’eren, og derudover, så har de nået at få lavet et opdaterings system til AAUSAT endnu – og dette er lidt et problem, for i så store og komplekse systemer som en satellit, er det næsten umuligt at der ikke sker fejl. Men som det er nu, kan man ikke rigtig gøre andet end at prøve at genstarte, og håbe på den kommer til sig selv igen. Så, vores projekt hedder et nyt lognings system, og en opdaterings service.

Et kort videoklip hvad vi arbejder med i vores p1 projekt. Projektet omhandler Aalborg bycykel og hvordan vi kan holde styr på dem.

Denne blog handler om, hvad man kan lave i fritiden som ITC’er. Da vi er i fuld gang med vores p1-projekt, tænkte jeg, at det var en god ide lige at genopfriske mit database programmering.

Mit lille hjemmeprojekt handler om, at jeg laver en hjemmeside hvor os ITC’er kan ligge vores noter op, fra de forskellige fag.

Forklaring af miniprojekter og et eksempel på et miniprojekt. Miniprojekt eksemplet er fra NDS 1. semester og kurset Communication networks and ambient intelligence og er miniprojekt 2.

En kort introduktion til hvem jeg er og hvad jeg har lavet. Samt hvad hvad Netværk og Distribuerede systemer (NDS) har at byde på på første semester.

Så er projekteksamen overstået, og vi (min gruppe og jeg) er gået på sommerferie.

Projekteksamen, som foregår som gruppeeksamen, varede fem timer, og foregik ved, at vi først gav en præsentation af vores projekt (45 minutter). Derefter gav vi en demonstration af systemet.

I de resterende 4 timer, spurgte vores vejledere og censor ind til projektet. Dette var delt op i to dele: gruppespørgsmål og individuelle spørgsmål. Gruppespørgsmålene var spørgsmål, vi alle havde mulighed for at besvare, mens de individuelle spørgsmål var rettet mod et enkelt gruppemedlem.

En 5-timers eksamen virker måske som lang tid, men det foregår som en rolig samtale og diskussion mellem os og vejlederne, så det kan ikke sammenlignes med en traditionel individuel eksamen. Derudover får man som studerende meget ud af eksamen. Man får respons på projektet og en masse forslag til, hvordan tingene kunne være gjort anderledes. Disse ting kan man tage med til næste semester, så projektet kan blive endnu bedre.

Der er fuld gang eksaminerne og det går ganske udmærket – jeg har bestået de to jeg har været til (de blev bedømt bestået/ikke bestået..) og føler jeg er ret rimelig klar til den tredje i overmorgen.

Vi har, i min gruppe, forberedt os sammen, ved i fællesskab at løse nogle opgaver, udstukket af vores undervisere, som vi skal til eksamen i.
Til eksamen kommer vi hver især ind og trækker en af opgaverne og så skal vi, på et kvarters tid, forklare hvordan den løses – jeg plejede at hade mundtlige eksaminer, men på uni er det faktisk gået hen og er blevet en ganske hyggeligt ting(for det meste ;-))

Vores forberedelse har bestået i at læse op på pensum, gennemgå vores noter og undervisernes slides for sammen at komme frem til en løsning – vi har også været forbi vores underviseres kontorer for at få lidt ‘ekspert’ hjælp et par gange..
Alt i alt har vi fået sammenkogt et par og tredive siders formler, figurer, ligninger, stikord, programmeringskode og andet godt, som forhåbentligt kan fungere som vores huskeliste, hvis vi går i stå. I dag har jeg undtagelsesvist sat alene, hjemme ved mig selv, og læst det hele igennem, for at finde huller og ting jeg ikke forstår – jeg mangler kun lige det niende og sidste spørgsmål her efter aftensmaden og så kan jeg slappe lidt af 🙂 I morgen mødes jeg igen med min gruppe og så skal vi gennemgå de ting vi hver især har fundet i dag, således at vi forhåbentligt er helt klare til eksamen i overmorgen!

God sommer ! 😀
Egon

Gruppearbejde nævnes ofte i forbindelse med Aalborg Universitet, men hvordan foregår det egentlig i praksis? Denne video er taget over en halv time, og den viser, hvordan vi i hele tiden bruger hinanden i gruppen og diskuterer de ting, vi arbejder med (den er klippet ud fra en video optaget over hele dagen, så vi er ikke påvirket af situationen). De mange gruppediskussioner gør, at alt hvad vi laver er velovervejet, og at alt bliver set fra flere vinkler.

I videoen arbejder vi på vores projektfremlæggelse, men arbejdsformen adskiller sig ikke meget fra den, vi bruger i projektarbejdet.

Nu er mit første studieår på internetteknologier og computersystemer ved at være slut, hvilket giver anledning til en lille opsummering af, hvad jeg har været igennem. Det har været et lærerigt år, og jeg ser meget frem til de næste fire.

Er du stadig i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, kan du se Martin fortælle om de forskellige IT-uddannelser. Det stemmer godt overens med det indtryk, jeg også har fået.

Foruden et fagligt højere niveau, er der en række forskelle mellem at gå i gymnasiet og på universitetet. Det gælder blandt andet mere gruppearbejde, men også mere selvstyring. I videoen fortæller jeg, hvordan jeg oplever forskellen mellem at gå i gymnasiet og på universitetet.