electronics.aau.dk

Projekt “Indendørs droner”

Skrevet af: Thomas Kølbæk Jespersen

Hermed en lille status opdatering fra grupperummet, hvor vi nu er godt halvvejs igennem projektforløbet.

Kurserne er så småt ved at nå slutningen således vi får endnu mere tid til projektarbejdet. Vi har efterhånden fået godt styr på FPGA udvikling og mikroprocessor programmering i assembler.

Da jeg dette semester kun er i gruppe med én anden person har vi haft en del at se til i forhold til det skriftlige arbejde, hvorfor vi først lige er blevet færdig med foranalysen. Især analysen af billedbehandlingsmuligheder har været en svær opgave, men som det kan ses i videoen herover er det lykkedes os at opstille de ønskede behandlingsalgoritmer i MATLAB således vi kan simulere resultatet. Netop billedbehandlingsafsnittet, som et eksempel på et af de foreløbige afsnit i foranalysen (dvs. ikke korrektur-rettet) kan ses her: Billedbehandlings afsnit

Vi er nu i gang med kravspecifikationen og starter langsomt op på det tekniske design samtidigt. Som I kan se i videoen herover har vi fået initialiseret kameraet og kan modtage billeder, selvom farverne er forkerte. Vi skal derfor arbejde videre på kamera interfacet og finde en løsning på farveproblemet. Derudover er vi i gang med at få styr på DSM2 kommunikationsprotokollen som vi vil anvende til styring af quadcopterens controller, i form af en Pixhawk. Denne controller blev oprindeligt opfundet på ETHZ, et universitet i Zürich kendt for deres akrobatiske quadcopter opvisninger, men anvendes nu i udbredt grad af både universiteter og fly/RC hobbyister. Umiddelbart er protokollen lige til (foregår over UART) og vi forventer hurtigt at få hul igennem.

Generelt set er vi ved godt mod og projektet skrider fremad.