Jeg er i skrivende stund 21 år gammel, og har taget en bachelor i Elektronik og IT på Aalborg Universitet. Jeg er nu på 7. semester og har valgt kandidaten Signal Processing and Computing. Mit liv startede i Egå, nær Århus, hvor jeg i sommeren 2005 flyttede til det nordjyske, og bor nu i Pandrup.

Lige siden sidst i folkeskolen har jeg været klar over, hvordan mit videre studieforløb skulle foregå – jeg skulle være elektronik ingeniør. Derfor er min vej meget målrettet, så direkte fra 9. klasse og ind på HTX på Øster Uttrup Vej i Aalborg. Linjen hed dengang “Moderne Virksomheder”, men er nu omdøbt til “Industrielt Design”. Mine A-fag var følgende:

Samtidig havde jeg også elektronik som valgfag 2 år i træk tilbage i folkeskolen efterfulgt af Programmering C på HTX, så dermed var elektronik og programmering ikke helt fremmet for mig, da jeg startede her på stedet. Dog er dette ikke et krav, da studiet starter nogenlunde fra nul (formentlig grundet STX’erne 😉 )

Projekter hidtil

På P0 lavede vi i gruppen en Lego Mindstorms robot, som kunne gennemføre en forhindringsbane (Det gør alle på denne retning vidst).

Dernæst gik P1 med et selvvalgt projekt omhandlende en alarmeringsenhed til gennemstrømningsvandvarmere (i dagligdagen går de under betegnelsen varmevekslere). Alarmeringsenheden var drevet af en ATmega processor, hvor vi selv lagde print ud.

På P2 forsøgte vi at lave et attitudekontrolsystem til en cubesat satellit (dem har AAU nogle stykker af i rummet), hvilket ikke kom til at fungere helt ordentligt, men nok om det.

P3 gik med en analog klasse A/B HiFi-forstærker, som faktisk blev nogenlunde, her lavede vi en RIAA-forforstærker, som kom til at lyde ganske fortrinligt 🙂

P4 gik med at lave et digitalt oscilloskop, hvilket var et nyt projektforslag. Oscilloskopet blev ret godt, og faktisk med VGA-udgang – det er jo ikke set før! Dermed kunne man jo koble oscilloskopet på projekter, hvilket var ret fedt.

På P5 designede vi et afstandsreguleringssystem til en fjernstyret quadcopter. Det var et meget spændende projekt og igen et nyt projektforslag, hvor resultatet var ganske glimrende. Systemet formåede at opretholde en vinkel ortogonalt på en given overflade foran dronen og samtidig holde en prædefineret afstand.

Sidste semester, nemlig P6, gik med at designe et kontrolsystem til en Segway. Jeg valgte bachelor i kontrol, hvilket dannede grundlag for projektet. Vi fik udleveret en mini-segway med alt hardware designet, da formålet var at modellere og regulere et færdigt system – dermed burde alt hardware være fjernet fra projektet. Det var dog ikke helt tilfældet, og vi brugte nogen tid på mekaniske dele, men i sidste ende lykkedes projektet alligevel og med stor succes.

Dette semester er jeg startet på min master/mit speciale, som er inden for signalbehandling. Projektet er relateret til vindmølleindustrien og målet er at bestemme en position på hver vindmøllevingespids. Teknologien benyttet er UWB (Ultra Wide Band), og måledata fra en rigtig vindmølle skal danne grundlag for en algoritme til denne bestemmelse. Vi er to personer i projektgruppen, den anden er en person fra indien, som følger studieretningen fra start til slut.

Ved siden af studierne

Foruden studierne er jeg meget aktiv på andre fronter. Siden de tidlige teenage-år har jeg arbejdet med hjemmesider (programmering/opsætning m.m.). På nuværende tidspunkt underviser jeg for Jammerbugt Ungdomsskole (DJ-kursus) og driver Mobildiskotek NightProject. Et af mine projekter er i øjeblikket www.WarSale.dk, som er en online brugthandelsside.