electronics.aau.dk

Hurtig test af ultralydssensor

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

I dag har vi testet en af motorernes indvirken på vores afstandssensor. Målet er at motorens støj (både elektromagnetisk samt lydmæssigt) ikke har indflydelse på vores afstandsmåling.

Outputtet fra ultralydssensorens modtager er forholdsvis svagt, hvilket gør at evt. overtoner fra propellen på en motor har indflydelse på målingerne vi laver. Hvis dette skal begrænses skal vi sende en højere (større amplitude) impuls ud fra ultralydssensoren, så motorstøjen derved bliver lavere i forhold til pulsen som modtages. Efterfølgende kan vi øge grænsen for, hvornår det modtagede signal er gyldigt og derved få langt færre fejlmålinger.

Alternativet er at korrigere for de modtagede fejl i evt. software, så man dermed selv fravælger de forkerte målinger (de er rimelig tydelige i målingerne), og denne beslutning skal træffes på gruppen 🙂

Pladen er placeret i en kendt afstand fra sensoren. Derved kan vi bekræfte vores måledata.

Pladen er placeret i en kendt afstand fra sensoren. Derved kan vi bekræfte vores måledata.

 

Til højre ses et billede af testopstillingen, hvor pladen for enden er placeret i en given afstand fra vores sensor.

Der er udført test med blot én afstandssensor monteret, da forskellige placeringer af sensoren er afprøvet.

De små orange rør i højre side af pinden på billedet er vores ultralydssensorer.

Jeg giver en update, når vi har fundet en løsning på støjen fra motoren 🙂