electronics.aau.dk

Eksaminer og forberedelse

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

Her på AAU er vi så småt ved at være færdige med 6. semester. For mit vedkommende er den skriftlige eksamen “Introduction to Probability Theory and Statistics” samt den mundtlige eksamen “Matrix Computations and Convex Optimization” overstået. Den skriftlige er karaktergivende, hvor den mundtlige blot er bestået/ikke bestået.

Det betyder at den sidste eksamen dette semester er vores projekteksamen, som ligger mandag d. 22. juni, hvorefter sommerferien kalder. Jeg synes det har været endnu et helt fantastisk semester, hvor man har lært utrolig meget og anvendt sin viden godt. Der har være nogle travle perioder både på studiet og uden for studiet, men det har kunnet lade sig gøre.

Som gruppe her på AAU har man et fælles ansvar for, at alle i gruppen kommer igennem semesteret. Det er dog begrænset hvor meget vi kan hjælpe hinanden i kurserne, hvis nogle ønsker at forberede sig alene. Det fælles ansvar ligger dog i høj grad i projektet, hvor der til tider er hårde stunder. Når man i et projektforløb planlægger med alle døgnets 24 timer sker det af og til, at gruppemedlemmer i perioder ikke kan bidrage så meget – måske grundet pres fra job ved siden af studiet. Dette semester er ingen undtagelse, og jeg værdsætter selv i hvor høj grad vi har formået at tage hensyn til hinanden. At vi kan få studie, studiejob samt livet ved siden af studiet til at gå op i en højere enhed er utrolig vigtigt for at gennemføre uddannelsen.

Med det sagt, vil jeg nu afslutte dette indlæg og bruge min weekend på familie og arbejde inden projekteksamen kalder.

Hav en rigtig god aften samt weekend, når du kommer dertil! 🙂