electronics.aau.dk

Dataanalyse og resultater

Skrevet af: Rune Egedal og Christoffer Bovbjerg

Den sidste uge har været beskæftiget med dataanalyse. Nu har vi set på alle de målinger vi udførte og analyseret dem. Formålet med målingerne var at give os en ide om den bedst mulige placering af mikrofonen.
Alt måledata er holdt op mod en referencemåling som beskriver det ideelle forhold. Jo bedre en måling fra en given placering er, jo mere vil den ligne referencen.

Referencemåling for de 25 forskellige retninger.

Referencemåling for de 25 forskellige retninger.

For at sorterer i den store mængde data besluttede vi at se på den gennemsnitlige afvigelse fra referencen. De viste sig dog hurtigt ikke at være den mest hensigts mæssige måde, at bestemme den bedste mikrofonplaceringen på. Målingerne med den laveste afvigelse havde  ikke nødvendigvis en karakteristik der passede godt overens med referencen når vi analyserede selve kurvens form.

Vi besluttede derfor at se nærmere på differensen imellem referencen og de enkelte målinger. Det giver os mulighed for at se hvorvidt afvigelserne følges pænt ad for alle 25 retninger. Jo bedre afvigelserne følger hinanden jo nemmere er det for os at foretage en korrektion, i det vi ikke kan vide hvilken retningen lyden kommer fra i det endelige system.

En analyse blev foretaget af alle 14 målinger med 25 retninger i hver. Det viste sig ret hurtigt hvilke positioner af mikrofonen der var interessante for videre analyse. Vi har derfor valgt 4 positioner, som skal testes yderligere med rigtige ørerer.

De 4 udvalgte positioner.

De 4 udvalgte positioner.

Den yderligere undersøgelse kræver at vi får et repræsentativt antal  personer til at deltage i vores forsøg. Målingerne vil forhåbentlig bekræfte at vores valgte positioner er gode og vi kan herfra vælge endelig position. Forsøget udførers igen med rigtige øre er for at sikre at en geometrisk ændring i pinna, ikke vil ændre resultatet af målingen alt for meget.

I næste uge håber vi at kunne færdiggøre hardware så vi kan få nogle prototyper klar til test af software. Derudover skal der dokumenteres målinger og klargøres forsøg med “rigtige” ørerer.

I er som altid velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål.
Venligst Rune og Christoffer.