Velkommen til electronics.aau.dk

StudievejledningenYoutube

blog

Science i Forum

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

I disse dage afholdes Science i Forum (Frederiksberg C), som er en stor messe med videnskaben i fokus. Aalborg Universitet har en stand, hvor besøgende kan komme og hilse på os. Igår startede messen kl. 14.00-18.00, og i dag fra kl. 09.00-13.00. Vi står der igen i morgen fra kl. 09.00-11.00, så er du på disse kanter, kan du jo komme ind og hilse på os :-) Kort inden vi lukkede i dag, havde vi fornøjelsen af at hilse på Martin Keller, som har været med i børneprogrammet "Naturpatruljen" (Dr. Pjuskebusk, Martin & Ketil). Han fortalte om forskellige projekter, han kunne være interesseret i, omhandlende at programmere robotter til at efter ... Læs Mere >

Tags: 8. semester, AAU, EIT, Forum, Frederiksberg, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Puls, Robotarm, Science

Generisk hardware platform for CubeSats.

Skrevet af: Martin HedegaardKategori: Elektronik og IT

Hej jeg hedder Martin, studere elektronik & it  på 4. semester, og er ny blogger der vil komme med updates engang imellem. Det projekt jeg har rodet med de sidste par måneder er endelig ved at tage form. Min gruppe og jeg har været en lang process igennem i dette semester for at finde ud af hvilke krav der skulle stilles til vores projekt. Vi har brugt rigtig lang tid på det i forhold til andre gruppe der er på årgangen men vi har også et lidt specielt projekt. Vores projekt er at bygge en generisk hardware platform for AAUSAT6 den næste studenter bygget satellite fra Aalborg universitet. Også er spørgsmålet hvad er sådan en gene ... Læs Mere >

Tags: AAUSAT, CubeSats, Generisk hardware platform

En "lille" succeshistorie fra AAU

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Hvad kan man egentlig bruge uddannelsen til elektronikingeniør til? Hvad laver man som elektronikingeniør? Det er to spørgsmål som vi ofte får - og her giver vi et bud på, hvad man også kan med en ingeniøruddannelse! Vi er to 8. semester studerende fra Elektronik og IT med speciale i Control and Automation. Her vil vi fortælle vores lille historie om, hvordan vi har anvendt noget af den viden vi har tilegnet os gennem studiet, til at udvikle et produkt og få sat det i produktion.   Den gode idé! Vi mente selv at vi fik en rigtig god idé for lidt over et år siden, hvor vi startede med at udvikle, hvad der nu er blevet til u ... Læs Mere >

Tags: 8. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, SPC, uStepper

Juleferie? Hvornår skal vi så læse til eksamen?

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Ja, så blev semesteret afsluttet for i år; det skriftlige er afleveret og vi har præsenteret for de andre 7. semester studieretninger på SEMCON. For kort at komme med konklusionen på vores projekt, kan dette ses af disse figurer: Figurerne viser, hvad afstandsbedømmelse for vindmøllevingen laves ud fra. Altså, hvor længe der går, før vi modtager det sendte signal. Figuren til venstre viser resultatet af, hvad man typisk gør. Den til højre er, hvordan vi har målt bevægelsen ud fra algoritmen i toppen af opslaget. Det ses tydeligt at bevægelsen er blevet meget pænere, algoritmen er simpelthen mere præcis. Vi har præsenteret vores proj ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, SEMCON, SPC

Update på semesterprojekt

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Juletid er tit forbundet med familiehygge og afslapning. Før dette for alvor træder i kraft her på stedet, skal vi lige forbi semesterprojektets afleveringsfrist. I år er deadline onsdag d. 16/12, hvorefter vi skal præsentere semesterprojektet for de andre 7. semester studerende d. 18/12. Først herefter er der juleferie, efterfulgt af eksamensforberedelserne. Da der nu kun er omtrent to uger til aflevering, skal projektet efterhånden afrundes og de skrevne afsnit skal revideres. Under udarbejdelsen af den skriftlige del af et semesterprojekt, er der typisk mange ting, man ønsker at beskrive. Udfordringen er at holde en tydelig rød tråd gen ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, EIT, iRotor, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, SPC, vindmølle

Ofte stillede spørgsmål

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Her på universitetet er jeg ansat som ambassadør. I den forbindelse har jeg på det seneste lavet en del rundvisninger for nye potentielle studerende fra både HTX, STX m.fl. Rundvisningen tager ca. halvanden time, hvor man bliver vist rundt i forskellige laboratorier, herunder EL-lab, kontrol-lab, lyddøde rum, radiodøde rum osv. Hvert sted bliver holdet (typisk 6-7 pers) mødt af en underviser, der kan fortælle mange interessante ting om det pågældende laboratorium. Laboratorierne bruges til at teste hypoteser, teste sine produkter og selvfølgelig at "måle verden" omkring os. Under rundvisningerne får jeg mange interessante spørgsmål, og det ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, master, SPC7, vindmølle

Universitetet er åbent alle ugens dage, alle døgnets timer

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nå, denne post bliver en lille smule anderledes. Jeg vil ikke kun nævne, hvordan vores vindmølleprojekt skrider fremad, men også komme med mere generelle kommentarer til studieforløbet her på AAU. At være studerende på Aalborg Universitet er ikke kun tunge bøger og lange formler. Både det sociale liv og de privilegier, der hører sig til studiet, er i sig selv en lige så stor del af dagligdagen. I dag (søndag) sidder jeg i grupperummet og laver lidt forskelligt arbejde, faktisk primært relateret til andre ting end AAU. Studiekortet fungerer som adgangskort til dørene udefra, og på ingeniørstudierne har vi også eget grupperum samt egen nøgle ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, EIT, grupperum, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, SPC

En lille update med vindmølleprojektet

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nå, så har jeg noget nyt at fortælle ifm. vores semesterprojekt. Billedet ovenfor viser, hvad dette projekt groft sagt omhandler. Den blå kurve viser en simulering af, hvad vi kunne modtage fra senderen på vindmøllevingen. Her har vi lavet en algoritme til at estimere, hvornår ping-signalet starter. Ser man på den røde cirkel, så viser den hvor vi tror signalet starter, og den gule stjerne viser, hvor signalet egentlig starter. I bunden af figuren ses det, at forsinkelsen er estimeret med en præcision på 0,183 tidsenhed. Sampling foregår med 0,5 tidsenhed, og sætter dermed en grænse for, hvor præcist vi kan finde det oprindelige signal. Uden ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, SPC, UWB, vindmølle

Droneoplæg Morsø Gymnasium

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

I dag har været endnu en spændende dag som studerende på Aalborg Universitet. Min dag startede på Morsø Gymnasium, Nykøbing Mors, hvor jeg havde fornøjelsen af at holde et oplæg omhandlende den nye forskning, som er sket inden for droner de seneste år. Jeg holdte oplægget for hele gymnasiet - ca. 300 pers. - i forbindelse med "Dansk Naturvidenskabsfestival" (hvert år i uge 39). Oplægget tog i alt 45 min. efterfulgt af en spørgerunde, hvor flere gode spørgsmål blev stillet. Trods den lange køretur er det helt klart noget jeg vil gentage en anden gang :-) Onsdag aften har jeg et lignende oplæg på Viborg Tekniske Gymnasium, hvor temaet er ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, Droner, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Oplæg, SPC

Nyt semester er netop påbegyndt

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nå, så er der igen en update fra os "elektrikere" på AAU. Jeg er netop startet på min kandidat: "Signal Processing and Computing", som omhandler dét at hive data ud af et (elektrisk) signal - Ja, det er ret nørdet! På min studieretning er vi lige nu to personer til hele semestret - foruden mig er der en indisk fyr - samt en dansker, der blot følger kurser. Vores semesterprojekt vil omhandle en vindmølle, hvor målet er at måle positionen på spidsen af hver vindmøllevinge. Mængden af energi en vindmølle kan producere afhænger af arealet, som vingerne dækker (altså cirklen). Producenterne ønsker derfor at øge længden på vindmøllevingerne, hvi ... Læs Mere >

Tags: 7. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, SPC, UWB, vindmølle

Eksaminer og forberedelse

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Her på AAU er vi så småt ved at være færdige med 6. semester. For mit vedkommende er den skriftlige eksamen "Introduction to Probability Theory and Statistics" samt den mundtlige eksamen "Matrix Computations and Convex Optimization" overstået. Den skriftlige er karaktergivende, hvor den mundtlige blot er bestået/ikke bestået. Det betyder at den sidste eksamen dette semester er vores projekteksamen, som ligger mandag d. 22. juni, hvorefter sommerferien kalder. Jeg synes det har været endnu et helt fantastisk semester, hvor man har lært utrolig meget og anvendt sin viden godt. Der har være nogle travle perioder både på studiet og uden for st ... Læs Mere >

Workshop: Robotter

Kategori: For Gymnasier

Robotudvikling er både en teoretisk og praktisk disciplin, både gennem ingeniørstudiet og det efterfølgende arbejde. For at give de studerende en smagsprøve på hvad robotudvikling indebærer denne workshop arbejde med LEGO Mindstorms robotter idet de er praktisk nære, nemme at anvende og gode demonstratorer for den mere avancerede robotteknik. I workshoppen gives en introduktion til nutidens robotter og den teknologiske udvikling indenfor robotforskning. Herefter introduceres LEGO Mindstorms programmeringsmiljøet idet den efterfølgende del af workshoppen består af et hands-on forløb hvor de studerende, opdelt i grupper á 2-3 personer, selv sk ... Læs Mere >

Workshop: Cyberkrimininalitet

Kategori: For Gymnasier

Workshoppen vil starte med at give et overblik over cyberkriminalitet, herunder både tekniske, økonomiske og sociale aspekter. Dernæst går vi mere i dybden med botnet, og teknikker til at detektere aktivitet fra botnet og andet malware på et netværk, og der bliver lejlighed til at leje med værktøjer til at opsnakke og analysere netværkstrafik. Denne del af meget praktisk, og det er muligt at bruge enten egen computer, eller låne en af vores medbragte. Til sidst vil der være mulighed for at få et indblik i hvad vi arbejder med af forskning på universitetet. Krav til lokaler og udstyrsbehov m.m.: Der skal være en projektor som alle elev ... Læs Mere >

Workshop: Når software bliver til hardware

Kategori: For Gymnasier

Normalt tænker vi på software som eksempelvis et spil til en PC eller måske en app, som vi henter ned til vores smart-phone. I begge tilfælde er der tale om en eksekverbar kode, der kan afvikles på PC’ens eller telefonens indbyggede CPU. Dette klassiske koncept har været anvendt siden computerens barndom og har vist sig at have rigtig mange fordele, ikke mindst i relation til fleksibilitet – ønsker vi således en ny funktion, ja så installerer vi bare et nyt stykke software. En høj grad af fleksibilitet har imidlertid også nogle ulemper, eksempelvis skal CPU’ens interne arkitektur være så generel, at den i princippet kan afvikle software me ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Introduktion til LEGO Mindstorms

Kategori: SRP-opgaver

LEGO Mindstorms er mere end blot legetøj, det kan også udnyttes til at illustrere fysiske principper, opbygge forsøgsopstillinger og give forståelse for programmering på en letforståelig og underholdende måde. Aalborg Universitet har i en årrække brugt det som redskab i undervisningen på de lavere semestre, og de nordjyske gymnasieskoler har for nyligt investeret i et anseligt antal Mindstorms sæt, som skolerne kan låne til tilsvarende formål. Denne kursusdag vil gennem en række hands-on øvelser give en præsentation af mulighederne for at bruge Lego-robotter og lignende i egen undervisning. Ud over øvelserne gives en række korte foredrag: -  ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Magnus effekten

Kategori: SRP-opgaver

Magnus effekten er den effekt der forklare hvorfor en spindende bold i bevægelse skruer. I dette projekt vil vi studerer dette fænomen både teoretisk og praktisk. Til studiet af Magnus effekten er der udviklet en forsøgsopstilling som vist på billedet. Kontaktperson: Automation & Control, Institut for Elektroniske Systemer Telefon: 99 40 87 02 Relevante fag: Matematik og fysik ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Mini-satellit (CanSat)

Kategori: SRP-opgaver

Satellitter spiller en meget vigtig del af vores hverdag, skønt vi knapt ligger mærke til dem. Alt, lige fra internet, telefoni over fjernsynssignaler til GPS bliver transmitteret via satellitter i kredsløb omkring jorden. Det tager ofte mange år og koster mange millioner kroner at lave en satellit. Det er dog også muligt at lave mindre satellitter, såkaldte Cubesats, som der over de seneste år er fremstillet flere af på Aalborg Universitet. En mere tilgængelig version af en satellit kan være en såkaldt CanSat - en satellit, som kan være indeni en 33cl dåse. I dette projekt opbygges en lille satellit, som indeholder alle de delsystemer, so ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Raketter og deres virkemåde

Kategori: SRP-opgaver

Raketter spiller en vital rolle i forbindelse med udforskningen af rummet samt til at få bragt satellitter i kredsløb omkring jorden. Skønt raketter, som bruges til rumfart er meget komplicerede maskiner, så følger grundprincipperne Newtons 3. lov. Til at illustrere principperne råder AAU over en række forskellige vand- og luftdrevne raketter, som kan bruges til at eftervise de dynamiske og kinematiske ligninger, som indgår i modellerne for raketter. Kontaktperson: Automation & Control, Institut for Elektroniske Systemer Telefon: 99 40 87 02 Relevante fag: Matematik og fysik; Matematik/fysik og historie ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Stabilisering af vindmøller

Kategori: SRP-opgaver

Selv om vindmøller jo, som navnet antyder, er beregnet til at stå i et vindfelt, bliver møllerne udsat for enorme kræfter, de som udgangspunkt ikke kan holde til. Når de alligevel ikke går i stykker inden for få minutters vindpåvirkning, skyldes det, at vingerne sidder i en mekanisme, der kan dreje dem ud af vinden, så kraften reduceres, når det er nødvendigt. Beslutningen om hvor meget vingerne skal drejes ind eller ud af vinden, foretages af en såkaldt regulator, der på den ene side skal sørge for, at møllen ikke lider overlast, og på den anden side for at man får så meget energi ud af vinden som muligt. Gøres det forkert, kan møllen imidle ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Guitar-stemmer

Kategori: SRP-opgaver

Hovedparten af den musik, der bliver spillet og hørt, tilfredsstiller forholdsvis ens krav til lydlig æstetik. Således skal musikken, bortset fra enkelte genrer, lyde pænt, hvilket den gør, når instrumenterne er stemt. Den lydlige æstetik går i hvert fald tilbage til Pythagoras og sikkert længere tilbage. Pythagoras var klar over, at frekvenser/toner blandet sammen med deres dobbelte frekvens lød pænt, ligesom frekvenser med forholdet 3/2 imellem sig. I musikteorien hedder forholdet 1:2 for en oktav og 2:3 en kvint. Pythagoras vidste også, at to toner i forholdet 1:2 havde samme virkning blandet sammen med andre toner. Derfor foreslog han en ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Dampmaskinen

Kategori: SRP-opgaver

Selvom dampmaskinen kan fremstå som noget, der hører hjemme på teknisk museum, skal man huske, at den i en moderne form stadig er kernen i moderne energiforsyning. Dampturbiner omsætter termisk energi i damp til elektrisk energi på alle el-kraftværker. Termodynamikken danner teoretisk grundlag for analysen af dampmaskinens bevægelse og energiforhold. De termodynamiske ligninger kan udledes, analyseres og simuleres og resultaterne kan sammenlignes med resultater opnået ved forsøg med skalamodeller. Kontaktperson: Automation & Control, Institut for Elektroniske Systemer Telefon: 99 40 87 02 Relevante fag: Matematik og fysik; Fysik ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Stabilisering af Pendulet

Kategori: SRP-opgaver

For at et (dynamisk) system skal være interessant set med anvendelses øjne, er det nødvendigt at systemet kan beskrives som et input/output (IO) system, dvs. et system hvis beskrivelse indeholder størrelser (input) der kan påvirkes udefra samt størrelser (output) der kan observeres udefra. Eksempel vis hvis systemet beskriver en bil, da kan speeder og styrtøj betragtes som inputs og bilens placering på vejbane som et output. For et IO system er den typiske problemstilling ofte den at man ønsker at designe et input signal således at outputtet (dvs. den del af systemet der observeres) følger en ønsket reference. For bil eksemplet ovenfor kunne ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Modellering af bevægelsesapparatet

Kategori: SRP-opgaver

Kroppens bevægeapparat, dvs. muskler og skelet, kan med fordel beskrives vha. mekanisk fysik. Herigennem opnås matematiske modeller for belastninger i muskler og led, der kan anvendes til at forudsige f.eks. skader, men også bruges til at foreslå mere fordelagtige bevægelsesmønstre for f.eks. idrætsfolk eller, når man skal konstruere robotter, der kan bevæge sig som mennesker. De matematiske ligninger kan i simple tilfælde løses analytisk, men som oftest må man ty til såkaldt numerisk løsning af ligningerne, såkaldt simulering. For at få modellerne mere præcise kan man sammenligne simuleringsresultater med optagelser af rigtige mennesker. ... Læs Mere >

SRP/Endagsarrangement: Reguleringsteknik

Kategori: SRP-opgaver

I den teoretiske del forklares reguleringsteknik ved hjælp af forskelligt praktisk forekommen problemstillinger, f.eks. rumtemperaturregulering, Ph-regulering, væsketank niveauregulering og regulering af hastighed. Ud fra eksemplerne vises et mere generelt koncept der dækker de nævnte eksempler. Det forklares at de dynamiske egenskaber (differentialligninger) er vigtig i regulering, samt at en matematisk beskrivelse (model) af de objekter der skal reguleres er vigtig. Der tages udgang i et konkret eksempel hvor der skal bakkes med en bil med anhænger. Styreinput til systemet (bil+anhænger+placeringer) er rattets vinkel og output (det der skal ... Læs Mere >

Den færdige DARSAS

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nu nærmer vi os aflevering, hvilket har betydet lange arbejdsdage og smårettelser i stor stil. Rapporten er ved at blive finpudset, således aflevering kan ske fra morgenstunden i morgen torsdag. Der har været en lille pause mellem blogindlæggene, men I skal ikke snydes for en video af det færdige system. I videoen ses kontrolsystemerne i aktion, hvor det samtidig vises at systemet kan håndtere ændringer i platformen - bl.a. i form af vægtforøgelse på toppen af pendulet. Vægten på segwayen er ca. halvandet kg, hvilket betyder at den samlede vægt stiger med over 60 pct. i sidste test - endda placeret på toppen, hvilket øger inertimomentet be ... Læs Mere >

Tags: 6.semester, AAU, Control Engineering, DARSAS, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, segway

Projekt Segway - Status

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nå, her kommer lige en status på projektet. Efter sidste indlæg har vi oplevet betydelige mekaniske problemer med testopstillingen. Dette kombineret med lange leveringstider fra leverandøre gør, at Segway'en lige nu er klodset op. For at udnytte tiden bedst muligt har vi skrevet en del rapport og dokumenteret modellen af Segway'en.   Billedet herover viser en model for, hvad en torque fra motorene medfører: nemlig en translatorisk bevægelse og en ændring i vinklen for pendulet. Begge motorer styres i øjeblikket af vinklen for pendulet, hvilket gør at vi ikke regulerer positionen. Ved at måle på begge motorenes omdrejningshas ... Læs Mere >

Tags: 6.semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Model, RF, segway

Barnets første skridt - Segway

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nu er det jo ved at være et stykke tid siden jeg har skrevet om vores kære Segway. Projektperioden er mere end halvt overstået, og nu begynder kurserne at runde af. Der har været meget pres på, og der er stadig nok at se til. Vi har brugt en del tid på at opstille matematiske modeller for dynamikken i en Segway. Modellen er efter udledning blevet lineariseret (og dermed simplificeret), således et kontrolsystem kan designes. Jo bedre en model man har lavet, jo nemmere er det at designe et velfungerende reguleringssystem. På baggrund af modellen har vi designet en controller, som formår at holde Segway'en oprejst uden for store vibrati ... Læs Mere >

Tags: 6.semester, AAU, EIT6, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, PID, segway

Billedsegmenteringen fungerer som simuleret

Skrevet af: Thomas Kølbæk JespersenKategori: Elektronik og IT

Efterhånden er arbejdsdagene gået hen og blevet længere og længere fordi vi nu er gået ind i den tekniske og ”sjove” fase af projektet. Vi nået op på flere hundrede linjers kode, har brugt en masse tid på simulering af den implementerede billedbehandlingsprocess på FPGA’en og har tilmed fået implementeret kamerastyringen således vi kan konfigurere og indlæse billeder fra kameraet. Efter designet og produktionen af et hurtigt prototype-print for at tilslutte kameraet til vores FPGA er vi nu nået til et punkt hvor vi kunne afprøve de sidste par ugers arbejde på den rigtige elektronik, og ikke blot simulere det. Success! Den udarbejdede kode v ... Læs Mere >

Tags: EIT, Thomas Kølbæk Jespersen

Projekt "Indendørs droner"

Skrevet af: Thomas Kølbæk JespersenKategori: Elektronik og IT

Hermed en lille status opdatering fra grupperummet, hvor vi nu er godt halvvejs igennem projektforløbet. Kurserne er så småt ved at nå slutningen således vi får endnu mere tid til projektarbejdet. Vi har efterhånden fået godt styr på FPGA udvikling og mikroprocessor programmering i assembler. Da jeg dette semester kun er i gruppe med én anden person har vi haft en del at se til i forhold til det skriftlige arbejde, hvorfor vi først lige er blevet færdig med foranalysen. Især analysen af billedbehandlingsmuligheder har været en svær opgave, men som det kan ses i videoen herover er det lykkedes os at opstille de ønskede behandlingsalgorit ... Læs Mere >

Tags: autonomous navigation, EIT, image processing, Matlab, Opencv, Quadcopter, Report, Thomas Kølbæk Jespersen, vision

There and back again – En tur til Estec med AAUSAT5 del 4

Skrevet af: Rasmus Gundorff SæderupKategori: Elektronik og IT

Hermed følger andet og sidste indlæg om min tur til Holland for at teste AAUSAT5 ved ESA. Som nævnt i det tidligere opslag er testen gået rimelig uproblematisk, og vi var derfor ved at nå i mål med testen, som vi ifølge tidsplanen skulle afslutte torsdag. Vi skulle i løbet af dagen teste om satellitten stadig virkede efter vi onsdag eftermiddag hævede temperaturen til stuetemperatur. Derudover skulle vi tryksætte kammeret, så vi fik normalt tryk derinde, efter satellitten havde været i vakuum i omkring 2 uger. Undervejs i vores arbejde holdt vi dog en lille pause, for at lave et Skype-opkald hjem til vores medstuderende i AAU Student Space ... Læs Mere >

Tags: 4.semester, AAU Student Space, AAUSAT5, Cubesat, Electronics, elektronik og it, ESA, ESTEC, Rasmus Gundorff Sæderup, Satellite, SATLAB, SPACE

There and back again – En tur til Estec med AAUSAT5 del 3

Skrevet af: Rasmus Gundorff SæderupKategori: Elektronik og IT

Hej alle sammen. Jeg hedder Rasmus og læser elektronik og IT på 4. semester. Jeg er i Holland for at teste Aalborg Universitets 5. studentersatellit, AAUSAT5, så vi er sikre på, at den kan holde til det barske miljø som den bliver udsat for i rummet. Som det måske fremgik i Amalies blogindlæg, tog hendes hold (the A-team) hjem i weekenden, hvorefter vi (the B-team) overtog testkampagnen, og jeg har derfor også overtaget blogindlæggene fra Amalie her på siden. Inden The A-team tog hjem, var begge hold dog et smut i Amsterdam, hvor vi var rundt og se byen, og nød et par fridage sammen, inden en ny uge med tests begyndte for os. The A-team ha ... Læs Mere >

Tags: 4.semester, AAU Student Space, AAUSAT5, Cubesat, Electronics, elektronik og it, ESA, ESTEC, Rasmus Gundorff Sæderup, Satellite, SATLAB, SPACE

Skal du se et interview med Andreas Mogensen?

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Interview med astronauten Andreas Mogensen ifm. besøget på AAU's Satlab ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, Andreas Mogensen, EIT6, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

Roadtrip til Nürnberg, Embedded World 2015

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

I forbindelse med den store messe i Nürnberg, Tyskland: "Embedded World 2015" var vi otte personer fra årgangen, der valgte at køre derned. Foruden det super spændende ved embedded elektronik i sig selv, var der også en masse socialt ved turen. Det er rart at se sine studiekammerater i andre sammenhænge end tunge kurser og stressende perioder op til projektaflevering. Messen varede fra tirsdag d. 24. februar til og med torsdag d. 26. februar, hvor den sidste dag var dedikeret til studerende. For at få turen til at passe ind i skemaet valgte vi at køre afsted onsdag eftermiddag således hele torsdag kunne bruges på messen og efterfølgende kø ... Læs Mere >

Tags: 6.semester, AAU, Control Engineering, EIT, embedded world 2015, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Nürnberg

There and back again – En tur til Estec med AAUSAT5, del 2

Skrevet af: Amalie PetersenKategori: Elektronik og IT

Det er mandag, weekenden er slut og temperaturen i vakuumkammeret går op og ned. Sidste uge fik Joakim, Mikael og jeg lavet temperaturcyklussen færdig, hvor satellitten ikke er operationel.  Dvs. der kun testes for at tjekke om satellitten stadig er levende efter den har være oppe på 65 plus grader og 40 minus grader. Hvilket er de temperaturer som satellittens batteri skal kunne holde til at blive udsat for. Testen var en succes, så 2 af vores supervisorer inviterede os ned på den lokale Estec bar til en øl eller 2. Barens navn er Escape og jeg må sige at navnet passer perfekt. Du kommer fra testlaboratoriet, hvor seriøsiteten er høj og al ... Læs Mere >

Tags: 4.semester, AAU Student Space, AAUSAT5, Amalie Petersen, Cubesat, Electronics, Elektronik & IT, ESA, ESTEC, Rasmus Gundorff Sæderup, Sattellit, SPACE

Embedded World 2015

Skrevet af: Thomas Kølbæk JespersenKategori: Elektronik og IT

Som præsenteret i mit forrige videoblog indlæg skulle mig og en kammerat fra studiet besøge den store embedded elektronik messe, Embedded World, i Nürnberg i dagene fra den 24. til 26. februar. Vi er nu godt hjemvendt igen og har så småt fået styr på det tabte pensum fra de tre forelæsninger vi missede i ugens løb. Øverst i indlægget er en video med sammenklip fra de mest interessante udstillinger og demonstrationer på messen. Embedded World er en stor elektronikmesse som hvert år i Februar afholdes i Nürnberg. På messen udstilles alt inden for embedded elektronik, hvilket vil sige elektronik, moduler og komponenter tiltænkt indlejred ... Læs Mere >

Tags: 4.semester, AAU, EIT, embedded world, embedded world 2015, messe, Thomas Kølbæk Jespersen, Tridane

There and back again - En tur til Estec med AAUSAT5

Skrevet af: Amalie PetersenKategori: Elektronik og IT

Hej mit navn er Amalie, jeg går Elektronik og IT-uddannelsen på AAU, hvor jeg også er frivillig i AAU Student Space, hvor studerende bygger små satellitter kaldet cubesats (på billedet ovenfor er cubesatten, AAUSAT5, vist). Jeg befinder mig i den næste uges tid i Holland tæt på Amsterdam, i hjertet af ESA’s teknologi- og forskningsafdeling kaldet ESTEC. Til højre for mig sidder Joakim og Mikael, der også er fra AAU Student Space. Vi tre er blevet sendt afsted ned til ESTEC for at lave en termisk vakuum test af AAUSAT5, den 5. satellit vi har lavet i AAU Student Space. Den næste uge vil jeg skrive blogindlæg om mine oplevelser hernede så I ka ... Læs Mere >

Tags: 4.semester, AAU Student Space, AAUSAT5, Amalie Petersen, Cubesat, Electronics, Elektronik & IT, ESA, ESTEC, Satellite, SATLAB, SPACE

Bachelor projekt - Control Engineering

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Dette semester handler for mit vedkommende om kontrol og regulering af et ustabilt system - i dette tilfælde en segway. Systemet minder i bund og grund lidt om et pendul, men hvor pendulet er stabilt (sætter man det i svingninger, så stopper det igen) er en segway et meget ustabilt system grundet massemidtpunktets position er højere end omdrejningspunktet vil segwayen vælte uden et reguleringssystem. Vores projektretning handler om overvågning, hvor systemet i princippet skal benyttes i stedet for en vagt, der holder øje med lagerhaller og kontorer etc. på virksomheder efter lukketid. Dermed er målet et system, der på egen hånd kan færdes ... Læs Mere >

Tags: 6.semester, AAU, Bachelor, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, projekt, segway

Ny blogger, Thomas Kølbæk Jespersen

Skrevet af: Thomas Kølbæk JespersenKategori: Elektronik og IT

Hej alle sammen. Mit navn er Thomas Kølbæk Jespersen og jeg er en ny blogger her på siden. Jeg er 21 år og studerer Elektronik og IT på 4. semester. Som det første blog-indlæg fra mig kommer jeg her med en lidt længere video introduktion hvor jeg fortæller lidt om mig, min baggrund og ikke mindst min erfaring fra de nu tre færdiggjorte semestre på Elektronik og IT studiet. I videobloggen fremvises desuden små videoklip af de forskellige semesterprojekter sammen med et sammenklip af videoer fra de andre fritidsprojekter jeg har lavet gennem årene. Udover at se videoen kan I også læse mere om mig og de omtalte semester projekter på min ... Læs Mere >

Tags: 4.semester, AAU, EIT, Introduktion, Projektarbejde, Quadcopter, Thomas Kølbæk Jespersen

Nyt semester

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

D. 2. februar startede 6. semester, og for mit vedkommende blev studieretningen "Control Engineering". Denne studieretning rummer 5 grupper/16 personer, og hver gruppe skulle traditionen tro lave en Lego Mindstorms robot og kæmpe mod hinanden den første fredag efter semesterstart. Reglerne er simple: Robotten skal holdes under en maksimal vægt på 1.100 gram og holde sig på banen, der udgøres af 6 borde med en tyk sort streg rundt ved kanten. Det gælder om at få de andre robotter skubbet ud over kanten og være den sidste tilbage. Point tildeles ved 0 point til første robot, som skubbes ud, 1 point til næste, 2 point til tredje og vinderen får ... Læs Mere >

Tags: 6.semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, RoboCup, Robotkonkurrence, Øl

Og hvordan gik det så?

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nå, nu er det tid til sidste blogindlæg fra min side dette semester. Jeg har tilføjet en video med lidt mere action end de tidligere. Der er taget udgangspunkt i den tidligere video, som er blevet kortet lidt ned og lavet lidt federe, så den kan bruges som promovering for projekterne her på stedet, så måske kan du genkende et par af scenerne. I torsdags var vi til projekteksamen med quadcopteren og vores Quadcopter Distance Control Assist System. Her på Aalborg Universitet benytter vi gruppeeksaminer når semesterprojektet skal evalueres. Det betyder at hele gruppen sidder inde til samme mundtlige eksamen, der først og fremmest starter med ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, eksamen, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, QDCAS

Og så skal der læses til eksamen...

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Nu er eksamensperioden jo over os studerende på AAU, og det betyder at tavlerne i grupperummet fyldes med opgaver fra gamle eksamenssæt. I morgen (torsdag) eksamineres vi i kurset "Signalbehandling", som består af 3 dele, der tilsammen udgør processen fra analoge filtre til digitale filtre, som efterfølgende bliver konverteret til implementérbare funktioner der kan eksekveres af en processor. Bedømmelsen af vi studerende sker ved hjælp af 7-trinsskalaen, hvor de to efterfølgende eksaminationer (hhv. "Modellering og Regulering" samt "Kommunikation i Elektroniske Systemer") bliver bedømt med bestået/ikke bestået. For mit vedkommende er der e ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Eksamenslæsning, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

Nu er rapporten afleveret!

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Det er med stor glæde i hjertet jeg kan informere om, at projektrapporten er afleveret. Med blanke sider ifm. tosidet udskrift landede rapporten på 103 sider inkl. formalia og bilag. Yderligere er der blevet lavet en endelig video af projektet, som viser det endelige system samt dele af accepttesten. For at konkludere på projektet, har vi fået lavet et stabilt system, der kan monteres som mellemled fra RC-modtageren til Pixhawk flight controller'en. Systemet kan - når dette er aktivt - låse/holde en predefineret afstand til en given overflade. Dette indebærer at modvirke evt. rotation, så quadcopteren altid peger lige mod overfladen. Sy ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, aflevering, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

Og så rettes der rapport

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

På torsdag kl. 12.00 er der deadline for aflevering af projektrapporten. Det betyder at vi knokler på højtryk i grupperummet kun begrænset af døgnets 24 timer. Rapporten er først blevet gennemlæst af hvert gruppemedlem og derefter blevet delt ud i 5 portioner, så hver person har ansvaret for en specifik del og at få implementeret de aftalte rettelser dertil. Vi har forsøgt at holde rapporten i en moderat størrelse, hvilket er gået meget godt da vi i øjeblikket har knap 100 sider alt inklusive. Nu skal de sidste rettelser blot implementeres i morgen, hvorefter onsdag skal bruges på layoutet og derefter udskrift. Der vil snarest blive lagt e ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, Der rettes rapport, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen

Så er vi ved at være tæt på!

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Så er der igen nyt fra mig :-) De sidste par dage har været lidt blandede. Der har været nogle småproblemer med den ene sensor, hvilket dannede et grundlag for lidt yderligere test af sensormålinger. Dette er nu fikset og sidst i videoen ses det endelige system (vores QDCAS), som faktisk fungerer OK selv før den nærmere tuning. Dette skyldes at modellen for systemet er mere nøjagtig end først antaget. Controlleren er en PD-controller, som er ganske fin til netop dette system. Denne er fundet ud fra Bode-plot, hvoraf det kan ses at et ekstra nulpunkt (fra D-controlleren) er nødvendigt hvis båndbredden i systemet skal opretholdes. Rent ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Tæt på

Glade og tilfredse

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

I dag har vi haft et meget positivt vejledermøde. For to uger siden sagde vores vejledere, at de vil se quadcopteren i aktion. På daværende tidspunkt havde vi nogle problemer med de monterede sensorer, og programkoden til selve systemet var på et meget tidligt stadie. Sagt med andre ord, var der faktisk lang vej til at have et velfungerende system - men det ændrede sig. Kurserne blev kraftigt reduceret ca. samtidig, hvilket betød at arbejdsdagene kunne bruges fuldt på projekt. Ved at splitte systemet op i en sensordel og en styringsdel har vi kunnet sætte forskellige personer på delene og derved arbejde sideløbende på de to dele. Kombination ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, succesfuld test

Et typisk testforløb

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

Over weekenden har vi lavet flere forskellige test af quadcopteren. Det ønskes at fastlægge et respons, når der gives et fast input (step fra controlleren). Dette skal laves for både rotation rundt om z-aksen samt hastigheden fremad. Efter disse test kan der opsættes overføringsfunktioner for quadcopteren, hvilket betyder at næste trin er selve controlleren og simulering heraf. I den følgende test fastlægges responset på "fremad", når controlleren giver 20% gas. Steppet skal egentlig gives ved 100%, men da UAV-lab er lidt begrænset, benyttes de 20% i stedet. Testforløbet har jeg her forsøgt at skære ned i de helt fundamentale dele (se bille ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, update

Hurtig test af ultralydssensor

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

I dag har vi testet en af motorernes indvirken på vores afstandssensor. Målet er at motorens støj (både elektromagnetisk samt lydmæssigt) ikke har indflydelse på vores afstandsmåling. Outputtet fra ultralydssensorens modtager er forholdsvis svagt, hvilket gør at evt. overtoner fra propellen på en motor har indflydelse på målingerne vi laver. Hvis dette skal begrænses skal vi sende en højere (større amplitude) impuls ud fra ultralydssensoren, så motorstøjen derved bliver lavere i forhold til pulsen som modtages. Efterfølgende kan vi øge grænsen for, hvornår det modtagede signal er gyldigt og derved få langt færre fejlmålinger. Alternativet e ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, test, Ultralydssensor

Quadcopter-flyvning i UAV Lab

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

For at holde en afstand til en overflade, er det selvfølgelig nødvendigt at vide, hvor langt man er fra. I vores tilfælde er det derfor nødvendigt at måle afstanden fra fronten af quadcopteren til den givne overflade. Hvis quadcopteren peger skævt ind på overfladen vil målingerne - og dermed afstanden vi ser - ikke være korrekte, så derfor er det nødvendigt også at lave en reguleringssløjfe, som sørger for at vi altid peger lige ind på overfladen. Når der skal laves en reguleringssløjfe er det selvfølgelig nødvendigt at vide, hvordan quadcopteren opfører sig, når man giver et step på inputtet som styrer denne rotation. Reguleringen afhænge ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Quadcopter, testflyvning

Præsentation af vores projekt

Skrevet af: Kristian Arnkjær Noach BertelsenKategori: Elektronik og IT

I dette projekt er målet at quadcopteren ovenfor skal holde en prædefineret afstand til en plan overflade. Ved at måle afstanden fra quadcopteren til overfladen, er det muligt at designe en reguleringssløjfe, som kan gøre netop dette. Vi er 5 mand i gruppen dette semester, og arbejder godt sammen. Der er meget social aktivitet i fritiden, herunder den obligatoriske torsdagsbar (DE-Klubben) ;-) Nu er vi godt halvanden måned inde i projektet, og er efterhånden godt på vej med at designe subsystemerne, som skal bruges til afstandsreguleringen. Valget er faldet på ultralydssensorer, og disse er i øjeblikket ved at blive testet. Der kommer en op ... Læs Mere >

Tags: 5. semester, AAU, EIT, Kristian Arnkjær Noach Bertelsen, Quadcopter